Maastricht UMC+ “voor een gezond leven”

De Universiteit Maastricht (UM) en het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) werken samen in het Maastricht UMC+, ofwel het Maastricht Universitair Medisch Centrum+. Het is de ambitie van Maastricht UMC+  om de gezondheid van de bevolking in de regio op alle niveaus te verbeteren. Het Maastricht UMC+ richt zich in belangrijke mate op preventie en gezondheidsbevordering. Het ziekenhuis monitoring systeem van Lighthouse levert hieraan een belangrijke bijdrage. De OK monitoring in zowel het nieuwe complex (juni 2017) als bestaande complex zorgt ervoor dat de gebruikers en het management inzicht hebben in de luchtkwaliteit op de OK tijdens de ingrepen. 
 
Lighthouse voorziet in het monitoring systeem in en rondom de (hybride) OK’s en CSA, met:
  • Drukverschillen
  • Temperatuur metingen
  • Luchtvochtigheid metingen
  • Luchtsnelheid metingen
  • Downflow metingen
  • Deurcontacten
  • Alarmbeacons
  • Touchscreens met weergave van ruimtes & alarmen​​​

​​Uitbreidingen van het Lighthouse monitoring systeem zijn eenvoudig mogelijk, zo worden er in het IVF lab, de apotheek en de radiofarmacie afdeling ruimtes gemonitord op temperatuur en luchtvochtigheid.
Binnen de hotcell vindt er continu monitoring plaatst op luchthoeveelheden (m3/h) en stralingsniveau. Voor de periodieke controle van de apotheek wordt gebruik gemaakt van Airborne Particle Counters. 

Lighthouse en Maastricht UMC+ wisselen regelmatig ervaringen uit om samen het gebruik van het monitoring systeem te optimaliseren. In de nabije toekomst worden de monitoringssystemen van het nieuwe OK complex (en CSA) en het bestaande complex wat momenteel wordt gerenoveerd samengevoegd. 

Wilt u meer weten over het Maastricht UMC+, bezoek dan www.mumc.nl/over-mumc