Indoor Air Quality

Stof, tocht, micro-organismen, temperatuur en vochtigheid bepalen de kwaliteit van het binnenmilieu. Lighthouse levert meetapparatuur welke geschikt is voor onderzoek naar de samenstelling van het binnenmilieu en buitenmilieu.

Over stofconcentratie metingen:

Fijn stof bestaat uit zwevende deeltjes (PM10, deeltjes <10 µm) in de lucht die een gevaar voor de gezondheid vormen. Daarom heeft de Europese Unie normen voor fijn stof vastgesteld. In Nederland worden deze normen op bepaalde plaatsen nog overschreden, zodat maatregelen nodig zijn.

Volgens EU-normen mag de daggemiddelde concentratie niet meer dan 35 dagen per jaar hoger zijn dan 50 µg/m3. Op de meeste meetpunten wordt deze norm gehaald, maar op drukke straten wordt de norm overschreden. 

Naast normen en metingen voor PM10 wordt er ook steeds meer naar PM2.5 gekeken, omdat deze subklasse mogelijk het schadelijkst is. Hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper ze in de longen kunnen doordringen. Officiële regelgeving en beleid vindt u via VROM en EU.

Digitaal_Publicatie_Fijnstof-kantoren.pdf

Digitaal_Publicatie_Fijnstof-scholen.pdf
 

Handheld 3016 IAQ

Ergonomisch ontworpen en lichtgewicht, de Lichthouse HANDHELD 3016 IAQ is de nieuwste en meest geavanceerde Handheld deeltjesteller op de markt,naast het tellen van deeltjes beschikt deze counter over de mogelijkheid om de stofaantallen om te zetten naar massaconcentratie in mg/m3. Om zo een beeld te krijgen van het fijnstof op PM10 en PM2,5 nivo.

Het aanbieden van 6 kanalen van gelijktijdige deeltjes tellen, de HANDHELD 3016 IAQ toont zowel cumulatieve en gedifferentieerde tellingen. Deeltjes gegevens en temperatuur / relatieve vochtigheid van gegevens zijn gemakkelijk te lezen op haar 3.8 "(9,65 cm) touchscreen.

Een verwijderbare batterij maximaliseert de HANDHELD's levensduur. Gegevens worden gemakkelijk gedownload met behulp van de Lighthouse Data Transfer Software . De handheld zal toezien deeltjes niveaus nauwkeurig en betrouwbaar, zelfs in deze "moeilijk te bereiken" gebieden waar twee handen operatie onveilig zijn.

 

Handheld IAQ