Deeltjes Monitoring

Meetsystemen voor het realtime registreren van deeltjes aantalen worden in cleanrooms van alle industrieen toegepast zoals; Semiconductor, Pharmaceutische, medische, ruimtevaart en onderzoek, en voedingsmiddellen industrie.

ISO 14644-2 specificeert dat cleanroom deeltjesclassificaties in cleanrooms schoner dan dan ISO klasse 5 met een minimale interval van 6 maanden uitgevoert dient te worden om te demonstreren dat voldaan wordt aan ISO 14644-1. In cleanrooms met een minder hoge klassificatie (>ISO klasse 5) noodzaakt een validatie met een minimale interval van 12 maanden. In de praktijk zullen cleanrooms met een kleinere interval gevalideerd worden, zeker omdat het "Good Manufacturing Practice" is om bij elke "out of specification" en nieuwe validatie vereist is, hetgeen veel manuren en productie verlies met zich meebrengt.

Indien er een continue meetsysteem voorhanden is voor het monitoren van deeltjes concentraties en drukverschil niveaus, kan de ruimte validatie op een lagere interval uitgevoerd worden. Een risico analyse voor de oorzaak en gevolg van contaminatie overschijdingen dient uitgevoerd te worden. Een realtime deeltjesmeetsysteem geeft u direct inzicht in de processen, werkzaamheden en procedures welke deeltjes genereren wat uiteindelijk het product of cleanroom proces nadelig kan beïnvloeden. Lighthouse heeft hun expertise opgebouwd en heeft voor vele verschillenden cleanroom processen een monitorings oplossing voorhanden. Vele verschillende remote sensoren, manifold oplossingen of portable meetinstrumenten zijn voor handen om een juiste meetopstelling op te bouwen.
Reeds vele meetsystemen zijn gerealiseerd in verschillende bedrijfstakken:

  • Farmaceutische industie: monitoring van aseptische productie ruimten en laboratoria.
  • Medische en Biotechnologie industrie: monitoring van productie cleanrooms, LAF-cabinetten, Laboratoria en magazijnen.
  • Semi-conductor industrie: monitoring van cleanrooms, bedrijfsstoffen en kritische oppervlakken.
  • Voedingsmiddelen industrie: monitoring van productie ruimten welke dienen te voldoen aan de HACCP richtlijn.
  • Ruimtevaart-, en onderzoek instituten: monitoring van Cleanroom en onderzoek laboratoria