Home

Particle counters instrumenten Kalibratie mogelijkheden Pharma monitoring  Werken bij Lighthouse
Filter Test Oplossingen ActiveCount 100 Airsampler Oppervlakte meetapparatuur

Ziekenhuis brochure

Overal waar 'clean' vereist is
Lighthouse Benelux levert meetapparatuur en realiseert meetsystemen in die bedrijfstakken waar "clean" absoluut vereist is. Met de combinatie van worldwide solutions van de Lighthouse-systemen, de partnerships met eindgebruikers, jarenlange ervaring en optimale kennis van de regelgeving, biedt Lighthouse Benelux dat maatwerk dat u van de marktleider in Environmental Monitoring Systemen mag verwachten. Elke (monitorings)oplossing is 100% toegesneden op de normen en standaarden die in uw bedrijfstak van toepassing zijn.